Kancelaria Zachodnia 67
 

adw. Dariusz Wojnar

Urodzony w 1964 roku w Łodzi, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 1989 roku. Prowadził własną działalność gospodarczą, był pracownikiem jednego z liczących się polskich banków. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu adwokackiego wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w 1999 roku.

W latach 2000–2005 redaktor naczelny pisma Izby Adwokackiej w Łodzi „Kronika”.

W latach 2005–2007 i 2009–2011 dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera. Delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury w 2004, 2007, 2010 i 2013 roku.

W latach 2007–2013 członek Naczelnej Rady Adwokackiej. W kadencji NRA 2007–2010 członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.  Przewodniczący Centralnego Zespołu Wizytatorów oraz zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego NRA.

Od 2013 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. W kadencji 2013–1016 wicedziekan ORA w Łodzi.

Współorganizator ogólnopolskiej akcji bezpłatnych porad prawnych adwokatów, uczestniczył we wprowadzeniu  sytemu identyfikacji wizualnej adwokatury i wprowadzeniu znaku Adwokatura Polska. Członek Komisji Informatyzacji inicjującej wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w NRA oraz Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich.

W 2007 r. Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura Zasłużonym. W roku 2012 odznaczony przez Ministra Sprawiedliwości medalem Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości. Autor artykułów o charakterze publicystycznym w czasopismach adwokackich.

Zainteresowania zawodowe koncentruje na zagadnieniach prawa rzeczowego, zobowiązań i egzekucji; prowadzeniu sporów sądowych; doradztwa w procesach inwestycyjnych. Prowadzi stałą obsługę przedsiębiorstw (branża budowlana). Uczestniczył w szeregu transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami, m.in. sprzedaży zakładów przemysłowych.

Od 2012 roku wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Prowadzi mediacje na zlecenie Sądów w sporach cywilnych i postępowaniu gospodarczym, m.in. z udziałem spółek giełdowych, banków i podmiotów publicznych.

Specjalizacja zawodowa:

  • prawo rzeczowe, zobowiązania i egzekucja;
  • doradztwo prawne w zakresie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych;
  • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

Dyżury

Poniedziałek 16.00–18.00,
Środa 16.00–18.00

kancelaria@dariuszwojnar.eu