Kancelaria Zachodnia 67
 

adw. Ewa Woskowicz

Urodzona w 1976 r. w Łodzi, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2000 r. Prowadziła własną działalność gospodarczą, posiada doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami czynszowymi na terenie Łodzi i Warszawy. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu adwokackiego wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w 2004 r.

Od momentu rozpoczęcia samodzielnej praktyki zawodowej jej działalność skoncentrowana była na zagadnieniach związanych z zarządem nieruchomościami zarówno w obszarach prawa rzeczowego, spadkowego, ustroju ksiąg wieczystych i hipoteki, jak i licznych dziedzin prawa administracyjnego, w tym prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami. Od 2004 r. współpracuje z profesjonalnymi zarządcami specjalizującymi się w obsłudze wspólnot mieszkaniowych. Prowadzi szkolenia dla zarządców nieruchomości z zakresu tematyki związanej ze wspólnotami mieszkaniowymi i nieruchomościami czynszowymi.

Prowadziła liczne spory z udziałem wspólnot mieszkaniowych i Gminy Miejskiej Łódź. Reprezentuje wspólnoty we wszelkich sporach i postępowaniach uregulowanych w ustawie o własności lokali, a także regulacji skomplikowanych stanów prawnych nieruchomości gruntowych.

Specjalizacja zawodowa:

  • obsługa prawna profesjonalnych zarządców nieruchomości;
  • obsługa prawna profesjonalnych wspólnot mieszkaniowych;
  • obsługa prawna prywatnych właścicieli nieruchomości;
  • obsługa prawna przedsiębiorców.

Dyżury

Wtorek 16.00–18.30

ewa.woskowicz@adwokatura.pl