Kancelaria Zachodnia 67
 

adw. Magdalena Chojecka-Sobczak

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ukończyła w 1993 r. Aplikację adwokacką odbyła w latach 1995–1999. Po zdaniu egzaminu adwokackiego została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Praktykę adwokacką wykonuje w Łodzi od kilkunastu lat, specjalizując się, jako jedna z nielicznych, wyłącznie w wąskiej dziedzinie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz w prawie majątkowym rodzinnym.

Jej zainteresowania zawodowe obejmują: kompleksowe doradztwo w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa majątkowego rodzinnego związanego z podziałami majątków dorobkowych małżeńskich oraz ustanawianiem rozdzielności majątkowej małżeńskiej, przygotowywanie do procesów, przeprowadzanie rokowań, sporządzanie pism procesowych i przygotowawczych (pozwów, wniosków, wniosków o zabezpieczenie na czas trwania procesu, zażaleń, apelacji), prowadzenie procesów oraz reprezentację w sądach w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, rozwodowych, o separację oraz rodzinnych majątkowych o podział majątku dorobkowego małżonków, o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

Specjalizacja zawodowa:

 • sprawy rozwodowe;
 • sprawy o separację małżonków;
 • w sprawach rozwodowych i o separację: ustalanie alimentów na dzieci i na współmałżonka, miejsca zamieszkania dziecka, zakresu wykonywanej przez rodziców władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnim dzieckiem; przeprowadzanie podziałów majątków dorobkowych małżonków; ustalanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania; sporządzanie planów wychowawczych;
 • o alimenty na dziecko (podwyższenie, obniżenie);
 • o alimenty na współmałżonka;
 • o alimenty od dziadków małoletnich;
 • o alimenty na zaspokajanie potrzeb rodziny;
 • o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego;
 • ustalanie kontaktów dziecka z ojcem, matką;
 • ustalanie kontaktów dziecka z dziadkami;
 • ustalanie miejsca zamieszkania dziecka przy jednym z rodziców;
 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane: alimenty, koszty utrzymania w czasie ciąży i połogu, koszty wyprawki;
 • zaprzeczenie ojcostwa;
 • uznanie dziecka;
 • o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • zarząd majątkiem dziecka;
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka;
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka (m.in.: wydanie paszportu, wybór szkoły, sposób leczenia);
 • wykonywanie postanowień o kontaktach z dziećmi, egzekucja kontaktów z dziećmi (zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonywanie kontaktów z dzieckiem, nakazanie zapłaty za niewykonywanie kontaktów z dzieckiem);
 • odebranie dziecka;
 • podziały majątków małżeńskich w sprawach rozwodowych;
 • podziały majątków małżeńskich przed sądami rejonowymi;
 • ustanawianie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
 • ustanawianie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną.

Dyżury

Poniedziałek 16.30–18.30,
Środa 16.30–18.30
tel. kom. 603 336 071

Magdalena.Chojecka-Sobczak@adwokatura.pl