Kancelaria Zachodnia 67
 

adw. Paweł Sobczak

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ukończył w 1993 r. W latach 1993–1995 odbył aplikację prokuratorską, zakończoną zdaniem egzaminu prokuratorskiego. Laureat I miejsca w konkursie krasomówczym zorganizowanym w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi. W 1995–1996 asesor Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie.

Aplikację adwokacką odbył w latach 1997–1999. Po zdaniu egzaminu adwokackiego wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zagadnień prawa karnego oraz karnego skarbowego. Jako obrońca lub pełnomocnik oskarżycieli prywatnych uczestniczył w wielu procesach karnych, w tym w procesie tzw. „łódzkiej ośmiornicy”. Jako pełnomocnik uczestniczy w sporach z zakresu prawa pracy.

Zdolności retoryczne wykorzystuje nie tylko w rzeczywistych procesach sądowych, ale również w inscenizowanych rozprawach w popularnym telewizyjnym court-show Sędzia Anna Maria Wesołowska, w którym od kilku lat wciela się w postać prokuratora.

Specjalizacja zawodowa:

  • prawo karne;
  • prawo karne skarbowe;
  • prawo karne wykonawcze;
  • prawo wykroczeń;
  • reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych

Dyżury

Poniedziałek 16.00–18.00,
Środa 16.00–18.00
tel. kom. 608 826 299

pawel.sobczak@adwokatura.pl