Kancelaria Zachodnia 67
 

adw. Tomasz Milczarski

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 2006 r. Pracę magisterską o tematyce związanej z funkcjonowaniem spółki akcyjnej obronił w Katedrze Prawa Handlowego i Gospodarczego.

W latach 2007–2011 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W 2011 r. zdał z wyróżnieniem (dyplom) egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi.

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze klientów instytucjonalnych i indywidualnych, polskich i zagranicznych, w zakresie prawa cywilnego, prawa nieruchomości, prawa spółek handlowych. Występuje przed sądami, reprezentując Klientów w sprawach gospodarczych i cywilnych.

Biegle włada językiem angielskim.

Specjalizacja zawodowa:

  • obsługa prawna przedsiębiorców;
  • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych;
  • obsługa prawna inwestycji budowlanych

Dyżury

Poniedziałek 16.00–18.00,
Czwartek 16.00–18.00

tomasz.milczarski@adwokatura.pl