Kancelaria Zachodnia 67
 

Aktualności

1 .. 5 6

06.09.2013

grudzień 2012

Pani Małgorzata Królikowska, pracownica sekretariatu Kancelarii, ukończyła szkolenie i zdobyła prestiżowy certyfikat EUMA (European Management Assistants).

EUMA jest międzynarodową siecią osób profesjonalnie zajmujących się wspomaganiem kadry zarządzającej, czyli przede wszystkim sekretarek i asystentek, a także innych osób, którym zależy na własnym rozwoju oraz przyszłości ich zawodu. EUMA, założone w 1974 r., obecne jest w 25 krajach Europy. Stowarzyszenie jest organizacją, która nie ma żadnych politycznych celów i nie angażuje się w jakiekolwiek działania polityczne czy związkowe.

Apl. adw. Jan Snopkiewicz otrzymał z rąk kierownika szkolenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi nagrodę za zajęcie jednej z najwyższych lokat w kolokwium rocznym aplikantów.

06.09.2013

listopad 2012

Na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości adw. Ewa Woskowicz oraz adw. Dariusz Wojnar przeprowadzili szkolenie zawodowe członków Stowarzyszenia na temat skutecznego dochodzenia należności, obejmujące zwłaszcza zagadnienia związane z: rodzajami zobowiązań właścicieli lokali wobec wspólnoty mieszkaniowej i ich źródłami; prawidłowym ustaleniem adresata roszczenia; źródłowymi danymi na temat stanu prawnego lokali; dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej; egzekucją komorniczą zasądzanych świadczeń; rolą pełnomocnika fachowego w obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych oraz zasadami jego współdziałania z zarządcą nieruchomości.

W auli Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego odbył się jubileusz 85-lecia Pani Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej. Życzeniem Pani Profesor było, aby spotkanie przybrało formę seminarium „Stanowienie prawa a odpowiedzialność cywilna". Referaty przygotowali: prof. Marek Safjan, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, a obecnie sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, prof. Ewa Łętowska, pierwszy polski rzecznik praw obywatelskich, prof. Andrzej Mączyński, były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego. Na zaproszenie organizatorów w uroczystości uczestniczył adw. Dariusz Wojnar.

Adw. Ewa Woskowicz i adw. Dariusz Wojnar odbyli szkolenie (w zakresach: Zmiany w prezentacji materiału dowodowego na tle zmian do Kodeksu postępowania cywilnego [cz. I i cz. II]; Zorganizowana grupa przestępcza na tle orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego; Stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznych i ustawy o ochronie informacji niejawnych w postępowaniu sądowym (cywilnym i karnym); Weryfikacja poprawności sporządzanych dla organów procesowych opinii technicznych z zakresu analizy i rekonstrukcji zdarzeń drogowych oraz szacowania wartości szkód komunikacyjnych; Koszty egzekucji na podstawie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego), zorganizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi w ośrodku Słok k. Bełchatowa.

06.09.2013

październik 2012 – styczeń 2013

Adw. Dariusz Wojnar odbył szkolenie organizowane przez Naczelną Radę Adwokacką w zakresie mediacji; w styczniu 2013 r. otrzymał stosowny certyfikat i został wpisany na listę mediatorów prowadzoną przez NRA.

06.09.2013

czerwiec 2012

Podczas gali z okazji 30. rocznicy uchwalenia ustawy Prawo o adwokaturze adw. Dariusz Wojnar został uhonorowany przez Ministra Sprawiedliwości odznaką Zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości za działalność pro bono.