Kancelaria Zachodnia 67

ADWOKACI O SPECJALIZACJI OBSŁUGA PRAWNA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Adwokat Dariusz Wojnar

Dariusz Wojnar

Adwokat Tomasz Milczarski

Tomasz Milczarski

Obsługa prawna inwestycji budowlanych

  • badanie stanu prawego nieruchomości dla potrzeb inwestycji budowlanych (due diligence w zakresie stanu prawnego nieruchomości)
  • przygotowywanie i opiniowanie umów o roboty budowlane, w tym umów o generalną realizację inwestycji, umów o generalne wykonawstwo, umów o podwykonawstwo, o nadzór inwestorski;
  • kompleksowe doradztwo prawne w toku procesu nabycia nieruchomości oraz procesu budowlanego;
  • doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących odpowiedzialność architekta, wykonawcy robót budowlanych i pozostałych uczestników procesu budowlanego;
  • doradztwo prawne w zakresie umów najmu i dzierżawy,  umów deweloperskich, umów sprzedaży nieruchomości
  • doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach związanych z wymiarem opłat
  • i podatków lokalnych z tytułu nieruchomości, w tym aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych;
  • doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach spornych związanych z prawem własności nieruchomości, zniesieniem współwłasności oraz ich podziałem, służebnościami przesyłu