Kancelaria Zachodnia 67

ADWOKACI O SPECJALIZACJI OBSŁUGA PRAWNA PROFESJONALNYCH ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

Adwokat Dariusz Wojnar

Dariusz Wojnar

Adwokat Ewa Woskowicz

Ewa Woskowicz

Obsługa prawna profesjonalnych zarządców nieruchomości

  • bieżące doradztwo prawne;
  • sądowe oraz pozasądowe spory z klientami (właścicielami nieruchomości, wspólnotami mieszkaniowymi) na tle jakości wykonywanych usług oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu nienależytego wykonywania zarządu;
  • reprezentowanie zarządców w postępowaniach dyscyplinarnych przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w  Warszawie;
  • reprezentowanie zarządców działających w formie spółek kapitałowych w postępowaniach sądowych toczących się przed sądami rejestrowymi w efekcie podejmowanych uchwał;