Kancelaria Zachodnia 67

ADWOKACI O SPECJALIZACJI OBSŁUGA PRAWNA PRYWATNYCH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Adwokat Dariusz Wojnar

Dariusz Wojnar

Adwokat Ewa Woskowicz

Ewa Woskowicz

Obsługa prawna prywatnych właścicieli nieruchomości

  • przejmowanie zarządu od Gminy i sporów na tle wynagrodzenia za zarząd;
  • doradztwo prawne  w zakresie bieżącego zarządu nieruchomościami czynszowymi (kamienicami) ze szczególnym uwzględnieniem windykacji należności czynszowych i sporów o eksmisję oraz sporów z Gminą o odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego;
  • spory w gronie współwłaścicieli na tle zniesienia współwłasności, zasiedzenia, sporów sąsiedzkich, służebności drogowych, służebności przesyłu, działów spadku, podziałów majątków dorobkowych po ustaniu majątkowej wspólności małżeńskiej, podziału nieruchomości do użytkowania;
  • spory z wykonawcami prac budowlanych i remontowych;
  • spory na tle odpowiedzialności cywilnej właścicieli nieruchomości za szkody powstałe na terenie nieruchomości;
  • reprezentacja właścicieli nieruchomości w skomplikowanych postępowaniach wieczystoksięgowych;
  • zwrot wywłaszczonych nieruchomości i odszkodowań za wywłaszczenie;
  • odszkodowania związane z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • postępowania w zakresie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
  • postępowania dotyczące służebności przesyłu