Kancelaria Zachodnia 67

ADWOKACI O SPECJALIZACJI OBSŁUGA PRAWNA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Adwokat Ewa Woskowicz

Ewa Woskowicz

Adwokat Tomasz Milczarski

Tomasz Milczarski

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

  • sądowa windykacja należności z tytułu kosztów zarządu i utrzymania nieruchomości wspólnej od Gminy oraz prywatnych właścicieli lokali;
  • zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym, w tym przy egzekucji z nieruchomości – samodzielnych lokali mieszkalnych należących do zadłużonych właścicieli;
  • spory z wykonawcami prac remontowo-budowlanych oraz deweloperami;
  • ustalanie stanów prawnych lokali po zmarłych właścicielach;
  • spory sądowe o uchylenie uchwał wspólnoty;
  • ustalanie stanów prawnych nieruchomości wspólnotowych (sprzedaż części nieruchomości wspólnej, jak np. wspólne strychy, wywłaszczenia nieruchomości drogowych);
  • korekty udziałów w nieruchomości wspólnej;
  • spory na tle służebności drogowych i dostępu do drogi publicznej;
  • doradztwo prawne przy przejmowaniu zarządu od spółdzielni mieszkaniowych;
  • doradztwo prawne i reprezentacja w sporach sądowych w przypadku zgłoszenia roszczeń do nieruchomości wspólnotowej przez byłych właścicieli gruntu;