Kancelaria Zachodnia 67

ADWOKACI O SPECJALIZACJI PRAWO KARNE

Adwokat Paweł Sobczak

Paweł Sobczak

Prawo karne

 • udział w charakterze obrońcy w postępowaniach przygotowawczych (śledztwa, dochodzenia);
 • udział w charakterze obrońcy w postępowaniach sądowych;
 • udział w charakterze obrońcy w sprawach o wykroczenia;
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych w postępowaniach przygotowawczych oraz przed sądami;
 • udział w charakterze obrońcy w postępowaniach dyscyplinarnych;
 • udział w charakterze obrońcy w postępowaniach wykonawczych o:
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty wykonania kary pozbawienia wolności;
  • udzielenie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności;
  • przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności;
  • zgodę na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
  • zatarcie skazania;
 • reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach ze stosunku pracy.