Kancelaria Zachodnia 67

ADWOKACI O SPECJALIZACJI PRAWO RODZINNE I PRAWO RODZINNE MAJĄTKOWE

Adwokat Magdalena Chojecka-Sobczak

Magdalena Chojecka-Sobczak

Prawo rodzinne i prawo rodzinne majątkowe

 •  sprawy rozwodowe;
 •  sprawy o separację małżonków;
 • w sprawach rozwodowych i o separację: ustalanie alimentów na dzieci i na współmałżonka, miejsca zamieszkania dziecka, zakresu wykonywanej przez rodziców władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnim dzieckiem; przeprowadzanie podziałów majątków dorobkowych małżonków; ustalanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania; sporządzanie planów wychowawczych;
 • o alimenty na dziecko (podwyższenie, obniżenie);
 • o alimenty na współmałżonka;
 • o alimenty od dziadków małoletnich;
 • o alimenty na zaspokajanie potrzeb rodziny;
 • o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego;
 • ustalanie kontaktów dziecka z ojcem, matką;
 • ustalanie kontaktów dziecka z dziadkami;
 • ustalanie miejsca zamieszkania dziecka przy jednym z rodziców;
 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane: alimenty, koszty utrzymania w czasie ciąży i połogu, koszty wyprawki;
 • zaprzeczenie ojcostwa;
 • uznanie dziecka;
 • o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • zarząd majątkiem dziecka;
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka;
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka (m.in.: wydanie paszportu, wybór szkoły, sposób leczenia);
 • wykonywanie postanowień o kontaktach z dziećmi, egzekucja kontaktów z dziećmi (zagrożenie nakazem zapłaty za niewykonywanie kontaktów z dzieckiem, nakazanie zapłaty za niewykonywanie kontaktów z dzieckiem);
 • odebranie dziecka;
 • podziały majątków małżeńskich w sprawach rozwodowych;
 • podziały majątków małżeńskich przed sądami rejonowymi;
 • ustanawianie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
 • ustanawianie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną.